لوییز هی

آشنایی با مدعیان معنویت ؛ لوییز هی

آشنایی با مدعیان معنویت ؛ لوییز هی

لوییز هی یکی از مدعیان معنویت است که برخی او را آموزگاری دربارۀ رابطه و تأثیر «ذهن» بر بدن و «جهان بیرون» می‌دانند و برخی دیگر اندیشه‌ها و آثار او را مورد نقد و بررسی قرار داده و نظراتش را تخیلی، غیرعلمی و غیرتجربی می‌دانند. جمن نیوز؛ برای شناخت و درک بهتر معنویت‌های نوظهور نیاز […]