مدعیان دروغین معنویت

آشنایی با مدعیان معنویت؛ دیپاک چوپرا

آشنایی با مدعیان معنویت؛ دیپاک چوپرا

دیپاک چوپرا یکی از مدعیان معنویت است که انتقادات فراوانی در حوزه طب مکمل،‌ در حوزه استفاده از مفاهیم علمی و تحریف و سوء استفاده از آموزهای هندوئیسم و یوگا از سوی جریان‌ها و افراد بعضا برجسته به وی وارد است. جمن نیوز؛ برای شناخت و درک بهتر معنویت‌های نوظهور نیاز به شناخت بهتر و […]

دکتر سایان

دکتر سایان

محمد حسین پور (ملقب به دکتر سایان) یکی از مدعیان دروغین معنویت در کرج است که مدتی است دامنه فعالیت های خود را گسترش داده است. حسین پور مدعی بنیانگذاری کاملترین سبک رزمی فلسفی جهان! با عنوان سایان است. استفاده از القابی چون «جوانترین عالم راهبر زمانه»، «جوانترین پیام آور دستور قلب به مغز در […]