مزارشریف

افتتاح کلاس تربیت مربی یوگا در افغانستان
سوغات شوم مهاجران برای هموطنان رنج کشیده

افتتاح کلاس تربیت مربی یوگا در افغانستان

در سال‌های اخیر و به دلیل بازگشت بسیاری از افغانستانی‌های ساکن ایران که سال‌ها تحت تاثیر فرهنگ جامعه ایرانی بوده‌اند، شاهد رشد سریع افراد و مؤسسات مختلفی در این زمینه در افغانستان هستیم.