مسیح

مسیح قلابی

مسیح قلابی

«آلوارو تزیز»، متولد 1948، با نام مستعــار« اِنری کریستو» Inri Cristo مدعی است که مسیح در وجود او حلول کرده و خود را عیسی مسیح می داند. این مدعی دروغین، ساکن برزیل بوده و از سال ها پیش ادعاهای معنوی خود را در این زمینه مطرح کرده و بارها در برنامه های مختلف تلویزیونی نیز […]