معنویت نوین

مصاحبه؛ هم افزایی و فعالیت منسجم راهبرد مبارزه با معنویت نوین است
گفتگو با علی جعفری، کارشناس ادیان و فِرَق

مصاحبه؛ هم افزایی و فعالیت منسجم راهبرد مبارزه با معنویت نوین است

به گزارش بهداشت معنوی به نقل از خبرگزاری قرآنی ایکنا، شناخت اهداف ظهور جنبش‌های نوظهور و علل گرایش مردم به ویژه جوانان به این فرقه‌های انحرافی نخستین گام در مسیر مقابله این فرق ضاله و کاهش گرایش مردم به این جنبش‌ها و عرفان‌هاست؛ لذا ضروری است تا اهداف و علل گرایش به این جریان‌ها شناسایی […]