نام نویسی مبلغان فرق و مذاهب

نام‌نویسی و ساماندهی مبلغان متخصص ادیان و فرق انحرافی

نام‌نویسی و ساماندهی مبلغان متخصص ادیان و فرق انحرافی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در راستای مقابله با ادیان و فرق انحرافی از مبلغان متخصص و توانمند نام‌نویسی می‌کند. به گزارش جمن‌ نیوز، اباذر جعفری، مدیرکل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم  با اشاره به اهمیت ساماندهی جذب و اعزام مبلغان تخصصی گفت: جذب و ساماندهی مبلغان […]