نوف مروی

عربستان سعودی یوگا را یک ورزش رسمی اعلام کرد
یوگا در سرزمین وحی

عربستان سعودی یوگا را یک ورزش رسمی اعلام کرد

این اقدام عربستان، همچون اقدامات پیشین آنان همچون آزادی رانندگی زنان و جواز حضور آنان در ورزشگاه ها در راستای سیاست های جدید سران رژیم سعودی در جهت حرکت به سمت نظام لیبرالیستی است که در سند 2030 عربستان تدوین شده است.