وحید حاجی آقازاده

احتمال پوست اندازی جریان های معنوی نوظهور در پسا کرونا

احتمال پوست اندازی جریان های معنوی نوظهور در پسا کرونا

مدیر گروه نقد فرقه های انحرافی با بیان این که معنویت های جدید فرد محور هستند نه عقیده محور از احتمال پوست اندازی این جریان هادر دوران پسا کرونا سخن گفت. به گزارش جمن نیوز، حجت الاسلام حاجی آقازاده، مدیر گروه نقد فرقه های انحرافی در نشست مجازی آینده معنویت انحرافی در پسا کرونا که […]