پهلوی

پائولو کوئیلو از دیدار با فرح تا تقبیح ربع پهلوی
رفتار آونگی پائولو کوئیلو برای جذب مخاطبان فارسی زبان

پائولو کوئیلو از دیدار با فرح تا تقبیح ربع پهلوی

پائولو کوئلیو تحت تأثیر همین ارتباطات در سال 1388 و هم‌زمان با شکل‌گیری فتنه غربی-عربی-عبری علیه جمهوری اسلامی ایران به نفع آشوب‌طلبان موضع گرفت.

آتئیست ها هواداران جدید پهلوی

آتئیست ها هواداران جدید پهلوی

به گزارش وب سایت مطالعاتی تحلیلی فرق و ادیان، جریان آتئیسم با انتشار تصاویر و پیام‌هایی از شاه مخلوع و ربع‌پهلوی در کانال‌های تلگرامی خود، ماهیت حقیقی خویش را در عناد با نظام اسلامی و تقابل تمام‌قد با آن، عیان ساخته ونشان داد رویکردهای سیاسی‌اش بر وجهه -‌به‌ظاهر- ضددینش غلبه دارد. به نظر می رسد […]