کمون

تبدیل ارزش‌ها به ضد ارزش در مکتب اوشو
نظام معنوی یک عارف خانواده ستیز

تبدیل ارزش‌ها به ضد ارزش در مکتب اوشو

نکتۀ جالب‌توجه اینکه آن چه اوشو در جملات بالا از آن دفاع می‌کند، همان ایده‌ای است که تحت نام «کمون» توسط کمونیست‌ها تبلیغ می‌شد و آن چه در نظام کمونیستی به شکست انجامید، از سوی اوشو تبلیغ می‌گردد.