EFT

تشکر گری کریگ از فرهاد فروغمند

تشکر گری کریگ از فرهاد فروغمند

به گزارش جمن نیوز، گری کریگ مبدع «ای اف تی» در یک مکالمه صوتی از فرهاد فروغمند به خاطر ترجمه کتاب‌هایش به زبان فارسی تشکر کرد. ای اف تی (Emotional Freedom Technique) یا ضربه تراپی و رها سازی احساسات  روشی غیرعلمی با مضامین شبه معنوی است که ریشه در طب سوزنی و مفاهیم تائویستی دارد. […]