احسان رضائیان

ثمین یوگا؛ از آمریکا برای ایرانیان
منوتو تقدیم می کند

ثمین یوگا؛ از آمریکا برای ایرانیان

ثمین از مهمانان ثابت شبکه منوتو بوده و با حضور مجازی در استدیوی این شبکه به آموزش یوگا، تکنیک های تنفسی، مدیریت خشم و مواردی از این دست می پردازد. او همچنین مهمان لایو اینستاگرامی احسان رضائیان نیز بوده است.

احسان رضائیان؛ از آشرام در هند تا اینستاگرام در ایران
آنچه همه خوبان دارند، تو یکجا داری

احسان رضائیان؛ از آشرام در هند تا اینستاگرام در ایران

احسان رضائیان خود را شاگرد شخصی به نام برزو قادری می نامد، هرچند وی برای ادامه آموزش در حوزه علوم باستانی شرقی به هند سفر کرده و مدتی را در آشرام دره آئور گذارنده است.