بهزاد حمیدیه

درسنامه نقد معنویت‌های نوپدید منتشر شد
اثری دیگر از دکتر بهزاد حمیدیه

درسنامه نقد معنویت‌های نوپدید منتشر شد

کتاب «درسنامه نقد معنویت‌های نوپدید» شامل سه بخش «شناخت»، «چالش‌ها» و «معرفی معنویت اسلامی» است و نویسنده در هر بخش مباحثی را به صورت درسنامه مورد بررسی قرار داده است. در این اثر، تفاوت‌های مهم و بنیادین فرقه‌های معنوی نوپدید با صوفیه و دیگر جریان‌های سنتی را در خواهید یافت.

حمیدیه: کرونا جهان آینده را به سوی معنویت گرایی سوق می‌‌دهد
در نشست آینده معنویت و حوزه های علمیه در جهان پسا کرونا مطرح شد

حمیدیه: کرونا جهان آینده را به سوی معنویت گرایی سوق می‌‌دهد

تأثیر کرونا در دین‌گرایی و دین های سنتی قابل توجه است؛ نه تنها در ایران بلکه در اروپا و شرق آسیا و حتی در خود ایالات متحده تغییراتی در حال شکل گیری است و مسأله دیگر توجه بزرگان دین در سراسر جهان به مسأله علم و پیشنهادات دانشمندان و سازگاری با شرایط زمان و مکان بوده است