ثمین

الگوبرداری فاطمه صالحی از ثمین
یوگا از بانکوک برای ایران

الگوبرداری فاطمه صالحی از ثمین

بررسی ها نشان می دهد فاطمه صالحی با ثمین در ارتباط بوده و از الگوی تبلیغاتی وی که مبتنی بر انتشار تصاویر نیمه عریان و شهوت برانگیز است، در پیش گرفته.

ثمین یوگا؛ از آمریکا برای ایرانیان
منوتو تقدیم می کند

ثمین یوگا؛ از آمریکا برای ایرانیان

ثمین از مهمانان ثابت شبکه منوتو بوده و با حضور مجازی در استدیوی این شبکه به آموزش یوگا، تکنیک های تنفسی، مدیریت خشم و مواردی از این دست می پردازد. او همچنین مهمان لایو اینستاگرامی احسان رضائیان نیز بوده است.