جادوگری

جادو، حربه‌ای برای جذب پیروان در عرفان‌های کاذب
از آلیستر کرولی تا موجودات غیرارگانیک

جادو، حربه‌ای برای جذب پیروان در عرفان‌های کاذب

پائولو کوئیلیو که خود شیفته آیین‌های شیطانی است و تجربه‌ای در عالم جادو دارد، شخصیت و ایده‌ی «آلیستر کرولی» را چنین توصیف می‌کند: «(کرولی) شخصیتی بسیار شگفت انگیز در تاریخ جادو است.»

فیلم و سینما؛ سرگرمی یا ترویج فرهنگ جادوگری
مصاحبه با سعید مستغاثی

فیلم و سینما؛ سرگرمی یا ترویج فرهنگ جادوگری

الان برخی، اسناد مبنی بر فراماسونر بودن پاپ مطرح‌شده‌اند و با توجه به عمل کرد دستگاه واتیکان، می‌توان ادعا کرد که واتیکان درواقع، ابزاری در دست صهیونیست‌های مسیحی است.

دستور زن جادوگر برای اسیدپاشی در تهران
وقتی جادوگر به جای کمک از جادو از تبهکاران کمک می‌گیرد

دستور زن جادوگر برای اسیدپاشی در تهران

روزی از طرف جادوگری اجیر شدم تا از خواهر خانم دکتر مبلغ ۷۰۰میلیون تومان اخاذی کنم. او وقتی فهمید از من شکایت شده نقشه اسیدپاشی را مطرح کرد و قرار شد او را کمک کنم.

قانون جذب و تکامل قانون تشابه در جادوگری
قداست سرمایه داری به کمک معنویت

قانون جذب و تکامل قانون تشابه در جادوگری

کانون‌های فرهنگی وابسته به نظام سرمایه‌داری در سطح جهان می‌کوشند ایدئولوژی سیاسی فرهنگی قانون جذب را در سراسر جهان بگسترند؛ زیرا آن، بهترین راه توجیه مردم دنیا برای پذیرش اقتدار نظام سرمایه‌داری است.

اعترافات یک سالک: گفتگو با «پائولو کوئلیو»
آنچه کوئلبو از خودش می‌گوید

اعترافات یک سالک: گفتگو با «پائولو کوئلیو»

ترانه‌سرایی و همکاری با یک گروه موسیقی فعالیت دیگر کوئلیو بود که به اتفاق دوستش «رائول» وارد این کار شده بود. اما فعالیت‌های هنری او هم در خدمت باورهای شیطانی گروه «گشایش آخرالزمان» قرار می‌گیرد. او می‌گوید: «من و رائول تصمیم گرفتیم که کار هنری خود را در خدمت این انجمن سری بگذاریم. در ورای کلمات ترانه‌ها، باورهای اساسی این فرقه را می‌گنجاندیم... از انواع منظرها استفاده می‌کردیم، کاملاً تکنیکی، دقیق و کامل، چون شر بسیار دقیق است.»