خودکشی

تیل سوان ، الهه مرگ به ایران رسید
از فاجعه در غرب تا احتمال فاجعه در ایران

تیل سوان ، الهه مرگ به ایران رسید

به نظر می رسد زنگ خطر برای مقابله با ورود خزنده تفکرات خطرناک تیل سوان در ایران به صدا درآمده و اگر در این زمینه تاخیری صورت گیرد، ممکن است با موجی از خودکشی ها توسط علاقه مندان به کتب موفقیت باشیم.