دراویش

جنگ قدرت در میان دراویش و اقطاب
دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟

جنگ قدرت در میان دراویش و اقطاب

با درگذشت دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی حالا بنا بر وصیت او مهندس سید علیرضا جذبی طباطبایی از شیوخ شناخته شده این سلسله، مهندس معمار و استاد پیشین دانشگاه به عنوان قطب دراویش گنابادی منصوب شده است.

یوگای دراویش، ساختارشکنی در فرقه صوفیه نعمت‌اللهی
التقاط توهمات صوفیانه با آئین شیطانی هندوئیستی

یوگای دراویش، ساختارشکنی در فرقه صوفیه نعمت‌اللهی

فحوای این نوشته و حرکات و سکنات آزمایش در تلفیق یوگا و مدیتیشن با آداب درویشی و آنچه «سلوک» می‌خواند، همه حکایت از طراحی تازه وی در ارائه تفاسیر شخصی از شریعت و طریقت دارد که بیش از گذشته، تمایلات وی و همپالگی‌هایش را در ارائه قرائت‌های نوین از درویشی گری با عنوان «درویشی مدرن» را یادآور می‌گردد.

تفاوت درویش عرفان نما و عارفان حقیقی

تفاوت درویش عرفان نما و عارفان حقیقی

بعد از غائله دراویش در تهران، عده ای به بهانه نقد دراویش و فرقه های تصوف، در اثر بی‌دقتی، دامنه این انتقادات را به ساحت عرفان ناب اسلامی نیز کشیده اند. یکی از نقدهایی که به فرق تصوف و برخی دراویش وارد می شود که به حق نیز هست، اعتقادات غلط این فرقه ها در […]