دراویش

جنگ قدرت در میان دراویش و اقطاب
دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟

جنگ قدرت در میان دراویش و اقطاب

با درگذشت دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی حالا بنا بر وصیت او مهندس سید علیرضا جذبی طباطبایی از شیوخ شناخته شده این سلسله، مهندس معمار و استاد پیشین دانشگاه به عنوان قطب دراویش گنابادی منصوب شده است.

یوگای دراویش، ساختار شکنی در فرقه نعمت‌اللهی

یوگای دراویش، ساختار شکنی در فرقه نعمت‌اللهی

مصطفی آزمایش با تعطیل کردن کلاس‌های تفسیر قرآن خود ‌-که با انتقادات زیادی از جمله تفسیر به رأی بودن همراه بود- این‌بار بسته آموزشی تلفیق آموزه‌های ادیان شرقی با آداب طریقتی،‌ تدارک دیده و در حال انتشار آموزه‌های التقاطی خود در قالب مقالات و فیلم‌های آموزشی است. به گزارش جمن نیوز،‌ فرقه نعمت اللهی گنابادی […]

تفاوت درویش عرفان نما و عارفان حقیقی

تفاوت درویش عرفان نما و عارفان حقیقی

بعد از غائله دراویش در تهران، عده ای به بهانه نقد دراویش و فرقه های تصوف، در اثر بی‌دقتی، دامنه این انتقادات را به ساحت عرفان ناب اسلامی نیز کشیده اند. یکی از نقدهایی که به فرق تصوف و برخی دراویش وارد می شود که به حق نیز هست، اعتقادات غلط این فرقه ها در […]