ساعد احمدی

سیکلیک یوگا در کانادا؛ جذب مشتری از ایران
داستان جالب مرکز «بین‌المللی یوگای سیکلیک» در کانادا

سیکلیک یوگا در کانادا؛ جذب مشتری از ایران

بسیار ضروری است که وزارت ورزش و جوانان از طریق فدراسیون ورزش‌های همگانی برای سروسامان دادن به وضعیت یوگا در کشور اقدامات شایسته و زودهنگام انجام دهد و به تدوین و اجرای شیوه‌نامه‌های اخلاقی برای مراکز آموزش یوگا عزم جدی داشته باشد.