سید علیرضا مرندی

رویگردانی فرهنگستان علوم پزشکی ایران از معنویت اسلامی

رویگردانی فرهنگستان علوم پزشکی ایران از معنویت اسلامی

به گزارش جمن نیوز، دکتر سید علیرضا مرندی در سال 1388 به دستور محمود احمدی نژاد و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست فرهنگستان علوم پزشکی ایران منصوب شد. او از ابتدای فعالیت در این جایگاه تلاش کرد تغییراتی را در ساختار و اساس نامه فرهنگستان علوم پزشکی ایجاد کند. از جمله این […]