شفابخشی

کرونا و بازار داغ مدعیان درمانگری
هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به اعای مدعیان دروغین درباره درمان کرونا

کرونا و بازار داغ مدعیان درمانگری

سازمان بهداشت جهانی به شدت درباره شایعات درمان در بازار داغ کرونا هشدار می‌دهد. به گفته این سازمان این‌ها افرادی مذهبی و خرافی هستند یا اهداف سیاسی دارند یا دنبال پر کردن جیب خود هستند.