محسن یوسفی کیا

عرفان‌های کاذب؛ سودای پرستیژ اجتماعی
گفتگو با محسن یوسفی‌کیا

عرفان‌های کاذب؛ سودای پرستیژ اجتماعی

عرفان‏‌های کاذب معمولا از نیاز‌ها و خلاء‌ها برای رشد خود و جذب مخاطبان استفاده می‌کنند. در این بین نیاز‌های عرصه درمانگری یکی از فرصت‌ها برای رشد و گسترش این جریانات است. کسب ثروت و دستیابی به موفقیت زودرس نیز از جمله آمال جوان امروز است که در بستر آن جریان‌های معنوی جا برای جولان پیدا کرده اند.

شکرگزاری و استفاده ابزاری از آن در معنویت‌های نوین
بازشناسی مفهوم شکرگزاری

شکرگزاری و استفاده ابزاری از آن در معنویت‌های نوین

ما به عنوان بندۀ خدا باید از او سپاسگزاری کنیم و کمک بخواهیم، یا به سراغ مفهوم گنگ و تعریف نشدۀ کائنات برویم و از آن کمک بخواهم؟ طبیعی است که همۀ ما ترجیح می‏ دهیم که خدا را دوست بداریم و از او شکرگزاری کنیم، حتی اگر ما را با دشواری ‏ها بیازماید و آرزوهایمان را برآورده نکند.

علم جفر؛ مروری گذرا بر دنیای آن
دکانداری جدید پیشگوها

علم جفر؛ مروری گذرا بر دنیای آن

از منظر فقهی نیز برخی از فقیهان فراگیری علوم غریبه را بشرط نداشتن فساد، بدون اشکال دانسته‌اند؛ البته در مورد پیش‌گویی با استفاده از علوم غریبه، برخی فتوا به حرمت داده اند.

مصاحبه؛ مرگ شیخ اکبر تهرانی و آینده فرقه شیخ اکبر
فرقه شیخ اکبر ماهیت زنانه می‌یابد؟

مصاحبه؛ مرگ شیخ اکبر تهرانی و آینده فرقه شیخ اکبر

اگر زهرا تهرانی -که نمی‌دانیم امروز در چه وضعیتی است و از حکم قضایی‌اش هم خبر نداریم- مجال پیدا کند، می‌تواند به اعتبار پدربزرگش مجددا جریانی را راه‌اندازی کرده یا روی همان بستر پیشین و با به کارگیری برخی توانایی‌ها و بازنشر حرف‌های شیخ اکبر از طریق ویرایش رسانه‌ای فعالیتی را آغاز نماید.