مدرسه باطنی راه معرفت

زرگر معنویت ها اعدام شد

زرگر معنویت ها اعدام شد

به گزارش جمن نیوز کریم زرگر بنیان‌گذار فرقه «مدرسه باطنی راه معرفت»، با حکم دادگاه انقلاب، در بهمن‌ماه سال جاری اعدام شد. مدرسه باطنی راه معرفت در حقیقت شاخه رسمی سازمانی به نام لوسیز تراست  (Lucis Trust) در ایران بود. این سازمان در سال 1922 توسط آلیس بایلی از رهبران سابق فرقه تئوسوفی راه‌اندازی شده […]