مدعیان دروغین

آشنایی با مدعیان معنویت؛ دیپاک چوپرا

آشنایی با مدعیان معنویت؛ دیپاک چوپرا

دیپاک چوپرا یکی از مدعیان معنویت است که انتقادات فراوانی در حوزه طب مکمل،‌ در حوزه استفاده از مفاهیم علمی و تحریف و سوء استفاده از آموزهای هندوئیسم و یوگا از سوی جریان‌ها و افراد بعضا برجسته به وی وارد است. جمن نیوز؛ برای شناخت و درک بهتر معنویت‌های نوظهور نیاز به شناخت بهتر و […]

کرونا و بازار داغ مدعیان درمانگری
هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به اعای مدعیان دروغین درباره درمان کرونا

کرونا و بازار داغ مدعیان درمانگری

سازمان بهداشت جهانی به شدت درباره شایعات درمان در بازار داغ کرونا هشدار می‌دهد. به گفته این سازمان این‌ها افرادی مذهبی و خرافی هستند یا اهداف سیاسی دارند یا دنبال پر کردن جیب خود هستند.

مسیح قلابی

مسیح قلابی

«آلوارو تزیز»، متولد 1948، با نام مستعــار« اِنری کریستو» Inri Cristo مدعی است که مسیح در وجود او حلول کرده و خود را عیسی مسیح می داند. این مدعی دروغین، ساکن برزیل بوده و از سال ها پیش ادعاهای معنوی خود را در این زمینه مطرح کرده و بارها در برنامه های مختلف تلویزیونی نیز […]