پارک جی وو

جادوی درمانگری به سبک سوجوک
بازی با جان مردم با شبه علم

جادوی درمانگری به سبک سوجوک

امروزه استفاده از طب سوجوک برای لاغری کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است. زیرا معتقدند که چاقی به علت انباشت انرژی پدید می‌آید و تحریک کانال انرژی مربوطه در کف دست و پا سبب به گردش درآمدن انرژی‌ها می‌شود و مسیرهای مسدود را باز می‌کند. از این راه می‌توان چاقی‌های موضعی و یا عمومی را درمان کرد.