کانون نورالهدی

اطلاع‌رسانی درباره آخرین ادعای دروغین کانون نورالهدی
بانیان تئاتر جابر همچنان با دروغگویی سعی در بهبود وجه خود در میان نیروهای انقلابی دارند

اطلاع‌رسانی درباره آخرین ادعای دروغین کانون نورالهدی

کانون نورالهدی و متصدیان تئاتر جابر که بارها مورد نقد پایگاه خبری-تحلیلی بهداشت معنوی قرار گرفته‌اند، در تلاش‌اند تا با انتشار متناوب شایعه محکومیت موسسه علمی-فرهنگی بهداشت معنوی در نتیجه شکایت‌های کانون نورالهدی و خانم ز.ب.، توجه نیروهای مومن و انقلابی را از نقدهای صورت گرفته به خود دور کنند.

کانون نورالهدی در میان پرونده‌های قضایی متعدد و قطور
تلاش مجریان تئاتر جابر برای ادامه حیات کانون نورالهدی

کانون نورالهدی در میان پرونده‌های قضایی متعدد و قطور

برخی از گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که مدیران این کانون و تئاتر جابر هنوز تلاش می‌کنند، از بین دختران جوانی که از گذشته این جریان اطلاع ندارند، عضوگیری کنند.

تکذیب یک شایعه و آسیب‌شناسی تئاتر جابر
انتقاد همچنان پابرجاست

تکذیب یک شایعه و آسیب‌شناسی تئاتر جابر

در عین حال باید این نکته را متذکر شد که هیچ گونه منعی از انتشار نقدهای بعدی وجود ندارد و در صورت لزوم مطالب انتقادی در خصوص تئاتر جابر منتشر خواهد شد.