اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

به گزارش جمن نیوز، موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی که پیشگام مبارزه با فرقه ها و معنویت های جدید است، علیه تهدیدات صورت گرفته علیه منتقدان، اعضاء پیشین و آسیب دیدگان جریان هاجر از سوی سرکردگان این جریان انحرافی و کانون غیرقانونی وابسته به آن موسوم به نورالهدی اطلاعیه ای را منتشر کرده است. این […]

کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

به گزارش جمن نیوز؛ کلیسای ساینتولوژی «Scientology» جریانی است که «لافایت ران هابارد» آمریکایی، معروف به «ال ران هابارد ؛ L. Ron Hubbard» در سال  1954 میلادی آن را تأسیس کرد.  واژه ساینتولوژی به معنی «مطالعه دانش» یا «دانش چگونه دانستن» است. ال ران هابارد (1911 – 1986) شهرتش را در ابتدا به عنوان نویسنده […]

طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

به گزارش جمن نیوز؛ ماجرای تأسف بار اهانت به پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد (ص) رنج مکرّری است که هیچ گاه عادی نمی شود. هر بار که این اتفاق می افتد، زخم تازه ای است، دردآورتر از گذشته، قلب میلیاردها مسلمان و غیر مسلمان را می رنجاند. ولی براستی چرا این ماجرا تکرار می شود […]

معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

به گزارش جمن نیوز؛ کتاب «مثبت فکر نکنید» اثر خانم «گابریله اوتینگن ؛ Gabriele Oettingen» محقق و روانشناس معروف آلمانی است که با ترجمه فارسی حسین رحمانی در ایران در چند نوبت به چاپ رسیده است. این کتاب در تهران به چاپ رسیده و ناشر این اثر «ترجمان علوم انسانی» می باشد. عنوان اصلی کتاب […]

برگزاری دوره “جریان شناسی معنویت های نوظهور” و کارگاه “خودکاوی معنوی”

برگزاری دوره “جریان شناسی معنویت های نوظهور” و کارگاه “خودکاوی معنوی”

به گزارش جمن نیوز، موسسه بهداشت معنوی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با ظرفیت محدود دوره مقدماتی جریان شناسی معنویت های نوظهور و کارگاه مهارتی خودکاری معنوی را به صورت حضوری برگزار می کند. این برنامه در ابان ماه و آذر ماه توسط استاد مظاهری سیف ارائه می گردد. به شرکت کنندگان در […]

اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

ادامه نوشته

سیاسی

26آبان
اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

به گزارش جمن نیوز، موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی که پیشگام مبارزه با فرقه ها و معنویت های جدید است، علیه تهدیدات صورت گرفته علیه منتقدان، اعضاء پیشین و آسیب دیدگان جریان هاجر از سوی سرکردگان این جریان انحرافی و کانون غیرقانونی وابسته به آن موسوم به نورالهدی اطلاعیه ای را منتشر کرده است. این […]

کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

به گزارش جمن نیوز؛ کلیسای ساینتولوژی «Scientology» جریانی است که «لافایت ران هابارد» آمریکایی، معروف به «ال ران هابارد ؛ L. Ron Hubbard» در سال  1954 میلادی آن را تأسیس کرد.  واژه ساینتولوژی به معنی «مطالعه دانش» یا «دانش چگونه دانستن» است. ال ران هابارد (1911 – 1986) شهرتش را در ابتدا به عنوان نویسنده […]

طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

به گزارش جمن نیوز؛ ماجرای تأسف بار اهانت به پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد (ص) رنج مکرّری است که هیچ گاه عادی نمی شود. هر بار که این اتفاق می افتد، زخم تازه ای است، دردآورتر از گذشته، قلب میلیاردها مسلمان و غیر مسلمان را می رنجاند. ولی براستی چرا این ماجرا تکرار می شود […]

معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

به گزارش جمن نیوز؛ کتاب «مثبت فکر نکنید» اثر خانم «گابریله اوتینگن ؛ Gabriele Oettingen» محقق و روانشناس معروف آلمانی است که با ترجمه فارسی حسین رحمانی در ایران در چند نوبت به چاپ رسیده است. این کتاب در تهران به چاپ رسیده و ناشر این اثر «ترجمان علوم انسانی» می باشد. عنوان اصلی کتاب […]

اخباراطلاعیهیادداشت
  26آبان
  اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

  اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

  به گزارش جمن نیوز، موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی که پیشگام مبارزه با فرقه ها و معنویت های جدید است، علیه تهدیدات صورت گرفته علیه منتقدان، اعضاء پیشین و آسیب دیدگان جریان هاجر از سوی سرکردگان این جریان انحرافی و کانون غیرقانونی وابسته به آن موسوم به نورالهدی اطلاعیه ای را منتشر کرده است. این […]

  10آبان
  کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

  کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

  به گزارش جمن نیوز؛ کلیسای ساینتولوژی «Scientology» جریانی است که «لافایت ران هابارد» آمریکایی، معروف به «ال ران هابارد ؛ L. Ron Hubbard» در سال  1954 میلادی آن را تأسیس کرد.  واژه ساینتولوژی به معنی «مطالعه دانش» یا «دانش چگونه دانستن» است. ال ران هابارد (1911 – 1986) شهرتش را در ابتدا به عنوان نویسنده […]

  08آبان
  طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

  طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

  به گزارش جمن نیوز؛ ماجرای تأسف بار اهانت به پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد (ص) رنج مکرّری است که هیچ گاه عادی نمی شود. هر بار که این اتفاق می افتد، زخم تازه ای است، دردآورتر از گذشته، قلب میلیاردها مسلمان و غیر مسلمان را می رنجاند. ولی براستی چرا این ماجرا تکرار می شود […]

  07آبان
  معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

  معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

  به گزارش جمن نیوز؛ کتاب «مثبت فکر نکنید» اثر خانم «گابریله اوتینگن ؛ Gabriele Oettingen» محقق و روانشناس معروف آلمانی است که با ترجمه فارسی حسین رحمانی در ایران در چند نوبت به چاپ رسیده است. این کتاب در تهران به چاپ رسیده و ناشر این اثر «ترجمان علوم انسانی» می باشد. عنوان اصلی کتاب […]

  03آبان
  برگزاری دوره “جریان شناسی معنویت های نوظهور” و کارگاه “خودکاوی معنوی”

  برگزاری دوره “جریان شناسی معنویت های نوظهور” و کارگاه “خودکاوی معنوی”

  به گزارش جمن نیوز، موسسه بهداشت معنوی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با ظرفیت محدود دوره مقدماتی جریان شناسی معنویت های نوظهور و کارگاه مهارتی خودکاری معنوی را به صورت حضوری برگزار می کند. این برنامه در ابان ماه و آذر ماه توسط استاد مظاهری سیف ارائه می گردد. به شرکت کنندگان در […]

  26آبان
  اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

  اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

  به گزارش جمن نیوز، موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی که پیشگام مبارزه با فرقه ها و معنویت های جدید است، علیه تهدیدات صورت گرفته علیه منتقدان، اعضاء پیشین و آسیب دیدگان جریان هاجر از سوی سرکردگان این جریان انحرافی و کانون غیرقانونی وابسته به آن موسوم به نورالهدی اطلاعیه ای را منتشر کرده است. این […]

  10آبان
  کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

  کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

  به گزارش جمن نیوز؛ کلیسای ساینتولوژی «Scientology» جریانی است که «لافایت ران هابارد» آمریکایی، معروف به «ال ران هابارد ؛ L. Ron Hubbard» در سال  1954 میلادی آن را تأسیس کرد.  واژه ساینتولوژی به معنی «مطالعه دانش» یا «دانش چگونه دانستن» است. ال ران هابارد (1911 – 1986) شهرتش را در ابتدا به عنوان نویسنده […]

  08آبان
  طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

  طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

  به گزارش جمن نیوز؛ ماجرای تأسف بار اهانت به پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد (ص) رنج مکرّری است که هیچ گاه عادی نمی شود. هر بار که این اتفاق می افتد، زخم تازه ای است، دردآورتر از گذشته، قلب میلیاردها مسلمان و غیر مسلمان را می رنجاند. ولی براستی چرا این ماجرا تکرار می شود […]

  07آبان
  معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

  معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

  به گزارش جمن نیوز؛ کتاب «مثبت فکر نکنید» اثر خانم «گابریله اوتینگن ؛ Gabriele Oettingen» محقق و روانشناس معروف آلمانی است که با ترجمه فارسی حسین رحمانی در ایران در چند نوبت به چاپ رسیده است. این کتاب در تهران به چاپ رسیده و ناشر این اثر «ترجمان علوم انسانی» می باشد. عنوان اصلی کتاب […]

  03آبان
  برگزاری دوره “جریان شناسی معنویت های نوظهور” و کارگاه “خودکاوی معنوی”

  برگزاری دوره “جریان شناسی معنویت های نوظهور” و کارگاه “خودکاوی معنوی”

  به گزارش جمن نیوز، موسسه بهداشت معنوی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با ظرفیت محدود دوره مقدماتی جریان شناسی معنویت های نوظهور و کارگاه مهارتی خودکاری معنوی را به صورت حضوری برگزار می کند. این برنامه در ابان ماه و آذر ماه توسط استاد مظاهری سیف ارائه می گردد. به شرکت کنندگان در […]

  26آبان
  اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

  اطلاعیه مهم بهداشت معنوی علیه تهدیدات جریان هاجر

  به گزارش جمن نیوز، موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی که پیشگام مبارزه با فرقه ها و معنویت های جدید است، علیه تهدیدات صورت گرفته علیه منتقدان، اعضاء پیشین و آسیب دیدگان جریان هاجر از سوی سرکردگان این جریان انحرافی و کانون غیرقانونی وابسته به آن موسوم به نورالهدی اطلاعیه ای را منتشر کرده است. این […]

  10آبان
  کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

  کلیسای ساینتولوژی/ بخش اول؛ جنگجوی دروغین

  به گزارش جمن نیوز؛ کلیسای ساینتولوژی «Scientology» جریانی است که «لافایت ران هابارد» آمریکایی، معروف به «ال ران هابارد ؛ L. Ron Hubbard» در سال  1954 میلادی آن را تأسیس کرد.  واژه ساینتولوژی به معنی «مطالعه دانش» یا «دانش چگونه دانستن» است. ال ران هابارد (1911 – 1986) شهرتش را در ابتدا به عنوان نویسنده […]

  08آبان
  طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

  طلوع محمد (ص) و بیداری معنوی جهانی

  به گزارش جمن نیوز؛ ماجرای تأسف بار اهانت به پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد (ص) رنج مکرّری است که هیچ گاه عادی نمی شود. هر بار که این اتفاق می افتد، زخم تازه ای است، دردآورتر از گذشته، قلب میلیاردها مسلمان و غیر مسلمان را می رنجاند. ولی براستی چرا این ماجرا تکرار می شود […]

  07آبان
  معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

  معرفی کتاب؛ مثبت فکر نکنید

  به گزارش جمن نیوز؛ کتاب «مثبت فکر نکنید» اثر خانم «گابریله اوتینگن ؛ Gabriele Oettingen» محقق و روانشناس معروف آلمانی است که با ترجمه فارسی حسین رحمانی در ایران در چند نوبت به چاپ رسیده است. این کتاب در تهران به چاپ رسیده و ناشر این اثر «ترجمان علوم انسانی» می باشد. عنوان اصلی کتاب […]

  03آبان
  برگزاری دوره “جریان شناسی معنویت های نوظهور” و کارگاه “خودکاوی معنوی”

  برگزاری دوره “جریان شناسی معنویت های نوظهور” و کارگاه “خودکاوی معنوی”

  به گزارش جمن نیوز، موسسه بهداشت معنوی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با ظرفیت محدود دوره مقدماتی جریان شناسی معنویت های نوظهور و کارگاه مهارتی خودکاری معنوی را به صورت حضوری برگزار می کند. این برنامه در ابان ماه و آذر ماه توسط استاد مظاهری سیف ارائه می گردد. به شرکت کنندگان در […]