مسیحیت تبشیری

تلاش جنبش اینسایدر برای بازتفسیر قرآن
ساختن پل از قرآن تا انجیل

تلاش جنبش اینسایدر برای بازتفسیر قرآن

به گزارش بهداشت معنوی، در یاداشت قبل بحث جنبش اینسایدر بیان شد. این مدل صرفا ترکیب فرهنگ اسلامی با معنای مسیحی است. جنبش اینسایدر به خاطر نداشتن شکل و ظاهر مسیحی توان جذب بسیار در جامعه دارند. منتقدین مسیحی این مدل را فریبکار می دانند چرا که برای تطبیق فرهنگ اسلام با محتوای مسیحیت اقدام […]

جنبش اینسایدر: تکثیر هویت مسیحی در ادیان
آخرین حربه میسیونرهای جدید

جنبش اینسایدر: تکثیر هویت مسیحی در ادیان

به گزارش بهداشت معنوی، مسیحیت تبشیری به دنبال مدل های جدیدی برای تبشیر در فرهنگ و جامعه های مختلف از جمله یهودی ها، هندو ها، مسلمانان بود. بعد از سال ها پژوهش موانعی عدم موفقیت مدل ها بیان شد. برای گذر از این موانع مدل های پست مدرن تبشیری به وجود آمد. مدل پست مدرن، […]

کشیش مخوف: عرفان حلقه مخلوطی از فلسفه پلوتین و تفکرات عصر جدید است

کشیش مخوف: عرفان حلقه مخلوطی از فلسفه پلوتین و تفکرات عصر جدید است

به گزارش جمن نیوز، شبکه ماهواره ای «Sat 7» متعلق به کلیسای مسیحیت تبشیری در یکی از برنامه های اخیر خود با عنوان «علامت سئوال» به موضوع عرفان حلقه پرداخت. در این برنامه کشیش فریدون مُخوف به بیان تاریخچه شکل گیری این فرقه پرداخت. او ضمن حمایت تلویحی از این جریان انحرافی، انتقاداتی را نسبت […]